Svátek má: Emanuel

Komentáře

Bohuslav Sobotka

předseda vlády ČR

ČR významně ovlivňuje politiku EU v oblasti bezpečnosti a obrany

Jsem rád, že Česká republika byla během našeho vládnutí aktivním členem Evropské unie a důvěryhodným a srozumitelným partnerem

Naše vláda významně ovlivňuje politiku Evropské unie např. v oblasti budoucnosti evropské integrace, zachování jednotného trhu, sociální a mzdové konvergence či dvojí kvality potravin. Aktivně jsme vyvíjeli tlak na řešení významných témat jako je fungující vnitřní trh, rozvoj digitální ekonomiky či koncepční řešení migrační krize.

Česká republika se aktivně angažovala v debatě o budoucnosti EU a zapojila se do definování priorit pro budoucnost evropské integrace, kterými by mělo být posílení bezpečnosti a prosperity a přiblížení Unie občanům. K úspěchu vlády patří také podpora odstranění maloobchodních roamingových příplatků od 15. června 2017.


Česká vláda se významně podílela na solidaritě se třetími zeměmi a zeměmi postiženými migrační krizí. „Naše země je jednou z nejaktivnějších v řešení příčin uprchlické krize. Důsledně pomáháme přímo v místě konfliktů i v okolních státech a při ochraně hranic. Naši experti pomáhají přímo v Řecku či Itálii. Naše policisty vysíláme pomáhat do krizových oblastí jako je např. Maďarsko, Srbsko, Slovinsko nebo Makedonie. Na Libyjskou pobřežní stráž jsme přispěli 1 milion euro a 1 milion euro na protipašerácké aktivity v oblasti Sahelu.

K rozpracovaným úkolům patří zapojování České republiky do budoucí podoby EU 27. ČR je lídrem v debatě o prohlubování evropské obrany a je připravena se podílet na chystaných evropských iniciativách, např. na stálé strukturované spolupráci EU (PESCO).

Máme za sebou velký kus odvedené práce a já pevně doufám, že příští vláda na naši činnost naváže a udrží Českou republiku v jádru EU, kam historicky naše země vždy patřila.

Bohuslav Sobotka