Svátek má: Květa

Regiony

Velikost textu:

Návštěvnost a zhodnocení uplynulé sezóny na hradech a zámcích

Návštěvnost a zhodnocení uplynulé sezóny na hradech a zámcích

Uplynulý rok byl pro objekty ve správě Národního památkového ústavu, územní správy na Sychrově, mimořádně příznivý. Kastelánům se podařilo prosadit myšlenku, aby se návštěvníci na objekt vraceli, a to díky rozšířeným nabídkám jak různých prohlídek, tak pořádáním kulturních akcí.

Sychrov
11. ledna 2015 - 09:00

V současné době je návštěvníkům zpřístupněn zámek Sychrov v Libereckém kraji a Betlém Hlinecko v kraji Pardubickém, k vidění jsou ale také části mobiliáře z dalších objektů a to na výstavě Hrady a zámky objevované a opěvované v Jízdárně Pražského hradu.

Návštěvnická sezóna 2014 byla pro objekty ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově velmi příznivá – objekty si v součtu oproti loňskému roku polepšily, za což návštěvníkům velmi děkujeme. Velký vliv na dané výsledky mělo počasí, neboť sezóna mohla začít v dubnu i na hradech, kde obvykle bývá sníh, k výletům přálo i léto a hojně navštěvované byly také adventní akce a vánoční prohlídky, neboť mírná zima nepřála milovníkům zimních sportů, kteří hledali jiné vyžití.

Kromě příznivého počasí se ale na návštěvnosti velmi podílela i bohatá nabídka objektů. „Již před časem jsme se s kastelány dohodli, že musíme objekty vést tak, aby je lidé vnímali jinak, než v uplynulých dobách. Víme, že již nestačí mít na objektu léta jednu stejnou prohlídkovou trasu, ale že musíme nabídku měnit, rozšiřovat. Nechceme, aby si návštěvník řekl – zde už jsem byl loni, zde to znám. Proto nabízíme oživené prohlídky, noční prohlídky, pořádá se řada kulturních akcí, ale také koncerty, výstavy, recitály apod. Nedílnou součástí naší nabídky jsou také programy pro rodiny s dětmi, kdy nabízíme dětskou prohlídku za doprovodu princezny či jiné pohádkové nebo historické bytosti a která je uzpůsobena věku dětí. Tyto prohlídky nabízíme na Sychrově, Grabštejně, Zákupech, v Náchodě, na Litomyšli, Slatiňanech, na Veselém Kopci, zkrácené prohlídky jsou v Ratibořicích. Dětské dny či přímo celodenní akce zaměřené na děti se pořádají v Hrádku u Nechanic, na Kunětické hoře a například v Liticích mohou rodiny s dětmi chodit po areálu i hradě samostatně. Kostýmované prohlídky a velice úspěšná Hradozámecká noc byly letos např. na Frýdlantě, Opočně a Hrubém Rohozci. K pořádání adventních a vánočních prohlídek se letos připojil i zámek Lemberk a návštěvníci velmi oceňovali jak výzdobu objektu, tak výklad zaměřený na šlechtické zvyky o Vánocích“, hodnotí sezónu ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově PhDr. Miloš Kadlec.

K vysoké návštěvnosti také přispěly oslavy 750 let výročí od založení hradu Bezděz a prázdninové noční prohlídky na Troskách. Trosky také vyšly vstříc turistům a během hlavních prázdnin byla tato unikátní památka zpřístupněna denně, včetně pondělí.

Absolutním „skokanem“ roku v návštěvnosti je zámek Zákupy (Liberecký kraj), kde se panu kastelánovi Mgr. Weissovi a jeho týmu povedlo zvýšit návštěvnost objektu o více jak sto procent. Na Zákupech proběhla reinstalace prohlídkové trasy, byly nabízeny i prohlídky stavebně-historické, rozšířila se – stejně jako na většině objektů – nabídka pro rodiny s dětmi, bylo pořádáno více kulturních akcí. Zákupy se staly také součástí projektu „Neobjevené památky“, stejně jako Grabštejn, Hrubý Rohozec, Slatiňany a Litice – projektu NPÚ, který si klade za cíl veřejnost více informovat o památkách, které jsou doposud trochu stranou návštěvnického zájmu.

Z hlediska stavební obnovy považujeme rok 2014 také za úspěšný (výběr):
•    zámek Sychrov – úspěšně probíhá rekonstrukce návštěvnického centra v západním křídle zámku, která byla započata v dubnu 2014 a její ukončení se předpokládá nejpozději do poloviny roku 2015
•    zámek Sychrov – proběhla revitalizace dubové a lipové aleje Rohanka v zámeckém parku, z prostředků EU, projekt začal v listopadu 2013 a byl ukončen v dubnu 2014    
•    hrad Bezděz – byl  ukončen projekt rekonstrukce dolního zázemí hradu, akce byla zahájena v roce 2011 a ukončena v červnu 2014
•    hrad Grabštejn – zahájen projekt Obnova zeleně hradního parku a lesoparku státního hradu Grabštejn z prostředků OPŽP
•    zámek Náchod – 1.10.2014 proběhlo slavnostní otevření hlavní věže zámku po celkové generální opravě
•    zámek Ratibořice – v prosinci 2014 byla zahájena revitalizace a obnova zámeckého parku z prostředků EU
•    hrad Kunětická hora – byla ukončena obnova fasády a střechy kaple zámku, akce trvala od června do srpna 2014
•    hrad Kunětická hora – probíhá restaurování interiérů šesté brány, které bylo zahájeno v září letošního roku
•    hrad Kunětická hora – zahájen projekt Obnova krajinných struktur a podpora přírodních biotopů Kunětická hora“  z prostředků OPŽP
•    zámek Litomyšl – v srpnu 2014 byla zahájena oprava a restaurování sgrafit na severní nárožní věži zámku, restaurování pokračuje
•    zámek Litomyšl – bylo dokončeno restaurování nástěnných maleb a štuků v interiérech na prohlídkové trase zámku,
•    do závěrečného roku své realizační fáze dospěl projekt Kuks – Granátové jablko, v jehož rámci probíhá obnova barokního areálu kukského hospitalu. V průběhu celého roku probíhaly intenzivní stavební práce, které jsou v některých ohledech již ukončeny (obnova fasád či pláště hospitálního kostela), nebo těsně před svým ukončením. Zpřístupnění pro veřejnost se plánuje nejpozději na duben 2015.

V současné době je veřejnosti zpřístupněn zámek Sychrov a to denně včetně pondělků a také Betlém Hlinecko.

Kromě těchto zpřístupněných objektů mohou návštěvníci také obdivovat mobiliář z dalších objektů a to na unikátní výstavě v Jízdárně Pražského hradu „Hrady a zámky objevované a opěvované“. Výstavu pořádá Národní památkový ústav ve spolupráci se Správou Pražského hradu a jejím cílem je představit na jednom místě a v jednom čase to nejcennější z tisícileté historie českých a moravských hradů a zámků.

Pokud zmíníme alespoň malou část exponátů poskytnutou ze sbírek ÚPS na Sychrově, musíme jmenovat hodiny ze 17. století v podobě mechanické orlice, která každou hodinu koulí očima a mává křídly (zámek Hrádek u Nechanic), renesanční epitaf Jana Jetřicha ze Žerotína (zámek Opočno), unikátní portrét Františka Antonína Šporka od malíře Petra Brandla (hrad a zámek Frýdlant), vzorovou ukázkou romantické sentimentální malby z poloviny 19. století je obraz s námětem Jáchyma Ondřeje Šlika loučícího se před popravou, který pochází ze sbírek zámku Hrubý Rohozec. Své zastoupení zde má i hospital Kuks - alegorií Pýchy Matyáše Bernarda Brauna.

Raritou je také maketa ploskovického zámku zhotovená z netradičního materiálu – chlebového těsta (pochází ze zámku Zákupy). Příznivce zbraní potěší vystavená zbroj ze zámků Opočno a Frýdlant. Exponátů je celkově na výstavě přes 600 a poprvé se tak na jednom místě představuje to nejcennější z 60 objektů ve správě NPÚ a dalších významných paměťových institucí. Expozice je členěna do deseti tematických bloků, doprovázených prostřednictvím audiotechniky literárními, básnickými nebo hudebními reflexemi s komentářem. Výstava probíhá od 19. 12. 2014 do 15. 3. 2015. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. Libereckenovinky.cz informovala Mgr. Bc. Lucie Bidlasová z  NPÚ ÚPS na Sychrově.

(jv,foto:arch.npú)