Svátek má: Hedvika

Byznys

Velikost textu:

Boj o český med a nebo ukrajinský?

Boj o český med a nebo ukrajinský?

Podniká se proto, aby vznikl zisk. Bohužel stává se, že se v konkurenčním boji použijí i metody, které v se žádném případě nedají nazvat čestnými a mnohdy končí i úplnou ekonomickou likvidací konkurenční společnosti.

Ilustrační foto
7. prosince 2017 - 15:57

Učebnicovým příkladem může být kauza spojená se společností Včelpo, spol. s r.o., vlastněnou Českým svazem včelařů. Celý případ má mnoho otazníků. Aféra s touto společností propukla na podzim roku 2015, kdy Státní veterinární správa zjistila, že med dodávaný na trh deklarovaný jako »Český« obsahuje antibiotika a neodpovídá vyžadovaným normám pro prodej.

Včelpo, spol. s r.o. ústy svého jednatele uvedlo, že nemíchalo, ale nahrazovalo český med medem z Ukrajiny, bohužel kontaminovaného antibiotiky. V důsledku toho nastala v řadách členské základny Českého svazu včelařů polemika, zda odvolat okamžitě jednatele Ing. Margaritopulose, nebo mu dát šanci na nápravu. Na zasedání předsednictva Českého svazu včelařů nejdříve přiznal, že med z Ukrajiny byl přimícháván do českého, ale následně to suverénně popřel před všemi členy Republikového výboru. Žádal o poskytnutí šance, aby mohl napravit a hlavně očistit Včelpo. Jak sám prohlásil před všemi zástupci okresů „nahodit vlak zpátky na koleje“. Šanci dostal i přes vystoupení třech členů Republikového výboru, kteří se ho ptali, zda to byl on, který koupil dva kamiony špatného medu, které nikdo nechtěl ani v zahraničí a rok se „toulaly“ po republice jako nepoužitelné.

Namísto slíbeného nastolení pořádku přestal plnit úkoly zadané Valnou hromadou společnosti a byl ke dni 24.3.2017 odvolán ze své funkce. Z mnoha důvodů byl do funkce nového jednatele, do doby uskutečnění výběrového řízení, jmenován Miroslav Kovář za přítomnosti pracovníků bezpečnostní agentury. K tomuto datu byly též pořízeny kopie záložních zdrojů PC.

Valná hromada na doporučení nového jednatele a auditora neschválila původně zpracovanou finanční uzávěrku. Auditora pak doplnila finanční poradkyně, aby provedla kontrolu správnosti účtování. Nový jednatel nařídil provedení inventur s hloubkovou kontrolou, která odhalila mnohé. Samotná inventura, která odhalila značné rozdíly v porovnání s účetnictvím, byla provázena od počátku těžkostmi, neboť zbytek 7,5 tun z 250 tun vrácených medových produktů byly na paletách v kartonech od banánů umístěny v hlavním skladu surovin medu s nemožností v tomto skladu cokoli revidovat. Tyto palety byly vyvezeny na dvůr, zaevidovány a následně v medárně roztříděny podle druhů, gramáže a data výroby. Takto vytříděné vrácené medy byly zapsány do nového systému evidence, při níž bylo zjištěno, že mezi takto vytříděnými medy jsou i medy určené k likvidaci odvozem do spalovny. Ony medy, o kterých Státní veterinární správa tvrdila, že byly beze zbytku zlikvidovány.

Zdálo se, že společnost Včelpo si může konečně vydechnout a udělat tlustou čáru za minulostí, kterou musí již následně řešit orgány činné v trestním řízení.

Současné vedení společnosti se ale muselo následně vypořádat i s dlouhodobě neřešenou reklamací za dodávku medů a to na základě opakovaného požadavku na výměnu sudů s dodaným sirupem, nebo dokonce s obsahem neznámé látky, zdaleka nekorespondující s medem. Již před 2 měsíci byl MVDr. Velecký ze Státní veterinární správy upozorněn na nutnost řešení tohoto případu. Byla mu předložena fotografie štítku s označením kontaminovaného medu antibiotiky. K předložené fotodokumentaci pouze prohlásil, že se jedná o medy, které byly vráceny z celního skladu na Ukrajinu. V danou chvíli bylo jeho konstatování naprostou lží, neboť dozorující pracovník Státní veterinární správy Blansko, MVDr. Suchý měl pravomoc pouze v daném okrese. Navíc celou záležitost vrácení 2 kamionů (dosud nezpracovaného medu) na Ukrajinu dozorovala Celní správa, která má přesné záznamy ze všech hraničních přechodů až na Ukrajinu, včetně úplného převzetí počtů vyvezených sudů.


O tom, z jakého důvodu MVDr. Velecký nekonal ve smyslu platných zákonů se zatím lze jen domnívat. Taktéž je možné se pozastavit nad náhlým procitnutím pracovníků Státní veterinární správy v kauze Včelpo po 24.3.2017, kdy z jejich zápisů z provedených následných kontrol  se téměř s naprostou určitostí lze úspěšně domnívat, že jde o záměrnou a cílenou likvidaci této společnosti. Ve své podstatě při jejich kontrolách po 24.3.2017 byly jejich kroky provázeny nepravdivými výroky a poškozujícími závěry ve vydaných Rozhodnutí. V reklamačním řízení bylo po právní bitce učiněno rozhodnutí přijmout, na základě písemného zápisu, reklamované sudy s „medy“ zpět.

Převzetí této zásilky se uskutečnilo za dohledu státní notářky. Veškeré postupy při převzetí, označení, otevření, odebrání vzorků pro laboratorní vyšetření a jejich následné zapečetění, veškerou fotodokumentaci, následné uzavření sudů s pečetí, bylo písemně zadokumentováno vydaným notářským zápisem. Vyjma možných medů byly v této převzaté dodávce identifikované i jakési šedohnědé hmoty. Veškeré obsahy jsou popsány v notářském zápisu a řádně fotograficky zdokumentovány, následně zapečetěny a vzorky odeslány do akreditované laboratoře k rozborům.

Převzaté předmětné reklamované sudy s dodaným „medem“ je pravděpodobně onou zásilkou, která měla skončit ve spalovně a ne v dodávkách odběratelům, navíc deklarovaných jako med květový, kdy původní dodávka 22 000 kg byla následně změněna v počítači na 44 280 kg. Kam zmizelo oněch nedodaných 22 280 kg, už musejí zjistit orgány činné v trestním řízení.  

Podle podnikatele Petra Vydry, člena Českého svazu včelařů, se v minulých týdnech rozběhla rozsáhlá policejní akce, při které byly údajně PČR zabaveny sudy s medem, ukrytými pod plachtou a zarovnané vším možným, i hadry.

Lze tedy předpokládat, že dojde při této razii i na převzaté sudy s ATB společností Včelpo. Počkejme si, zda si někdo konečně všimne i podivné náhlé, jednosměrné činnosti pracovníků Státní veterinární správy po změně jednatele, role dřívějšího jednatele Ing. Margaritopulose a komu celá tato kauza prospěla.

(kp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)
Kurzy

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Akcie

NWR
0.1
AAA Auto
24
CETV
78.5
CEZ
552.5
ECM
25.5
ERSTE GROUP BANK
938
FORTUNA
194.5
KITD
5.2
KOMERCNI BANKA
895.5
NWR
272
ORCO GROUP
12.4
PFNONWOVENS
892
PHILIP MORRIS CR
14620
O2 C.R.
250
UNIPETROL
382.5
VIG
617.5