Svátek má: Josef

Politika

Velikost textu:

Jen jediný ministr si může být jistý, že v diplomové práci neopisoval

Jen jediný ministr si může být jistý, že v diplomové práci neopisoval

Správná redakce závislých médií při sběru informací o politicích je ihned označuje znaménkami + ale i - . Pak záleži jen na situacích, kdy se jaké informace na politiky uveřejní. Nyní se probírá u všech členů vlády originalita jejich diplomových prací. Klidným může zůstat jen jeden ministr.

Kachna a ještě k tomu na neděli
8. července 2018 - 08:04

"Už maminka mi říkala, že když přijmeš jakoukoliv funkci, třeba pokladníka třídy, musíš mít čistý štít, aby ti nikdo  nemohl vytknout, že jsi něco získal podvodem. Pokud ten štít nemáš čistý, tak můžeš být vydíratelný těmi, kteří o tom tvém podvodu vědí," zavzpomínal student politologie, který si nepřeje být jmenován, aby jej profesoři politologie nepovažovali za kolegu.

A máte o tom, co říkáte, nějaký aktuální důkaz?

"No aktuální je nyní třeba zkoumání původních textů  diplomových prací členů nově jmenované vlády. Jako první to odnesla ministryně spravedlnosti, které nejdříve média omlátila o hlavu   její zvláštní vyjádření o odložení prošetřování trestního stíhání samotného premiéra, pak úroveň jejiho studia práva v Bratislavě, kde obhájila údajně z části opsanou diplomovou práci. A protože tato navíc ještě členka hnutí ANO má dva vysokoškolské tituly,  ten první ve vědách zemědělských o králíkách, tak se prošetřila i tahle její práce. Nu a zjistilo se, že ministryně i s těmi dupajícími králiky si pomohla už někde jinde zveřejněnými pracemi. Zkrátka a  dobře, nyní i kdyby dokázala tahle blondýnka ve vládě, že králíky skutečně pozorovala několik měsíců dnem i nocí, závislá média už o ní vytvořila takovou pověst, že je prostě provařená a nedostane se z toho, i kdyby se za ní zaručil Klub chovatelů králíků. Ale pozor, na řadě může být každý další, nějak ohrožující ty, kteří ty kampaně vytvářejí."

Chcete říci, že se probírají i další diplomové práce nových ministrů? A kdo je podle vás nyní na řadě?

"Bát se vlastně nyní mohou všichni ostatní ministři, kteří získali akademický titul a obhajovali třeba i v minulém století svoji diplomovou práci. A byl by v tom čert, aby se i u dalších nenašly nějaké nesrovnalosti. Proč myslíte, že se ruší web spolužáci.cz, aby se v médiích vybraní sběratelé informací nedostali snadno k jménům spolužáků lidí, kteří se mají znemožnit. Stačí si pak najít pět, šest spolužáků těch, které chcete znemožnit a pak se někde s nimi v nějakém baru pěkně střískat. Věřte, že se  dozvíte  o nich i to, co jste nechtěli. Třeba,  že si ten člověk při nabotnávání své  diplomky  pomohl opsáním nějakých starších textů."

To je děsivé, co tady vyprávíte. To, aby se nyní ve vládě všichni její členové báli, že se na ně v jejich diplomových pracích provalí nějaké nesrovnalosti či záhady o tom, jak své práce obhajovali?

"Ne všichni. Ve vládě je naštěstí jeden  ministr, který může být zcela klidným. Není to však tím, že by na něj čmuchající média nic nenašla, ale v oblasti bezproblémových diplomových prací je skutečně  křišťálově čistý."

Jak si tím můžete být tak jistý? A vůbec, kdo to je?

"Jsem si tím jistý. Protože ministr shodou okolností v současné době dokonce dvou ministerstvech Jan Hamáček žádnou diplomovou práci ještě nepsal, neboť vysokou školu nedokončil a po těchto zkušenostech k tomu nebude mít ani chuť. To však neznamená, že by nebyl vydíratelným a dokonce i ve své vlastní oranžové straně straníky, kterým může být nějak zavázaný. Nakonec i to lze Pochepit," možná, že záměrně se přeřekl student politologie, který si s námi opět vyprávěl o politice.


Říká se, že kuriózní neověřené informace, jaká je i ta, co si právě čtete, vydavatelé novin dříve opatřovali latinskou zkratkou N .T. (Non testatum) – neověřeno. Fonetická podoba zkratky "enté" se zvukově podobá německému die Ente, česky tedy Kachna. Nu a tak Prvnízprávy.cz pečou Kachnu v tomto případě na neděli ...(ps, Prvnizpravy.cz, foto: ps)