Svátek má: Václav

Regiony

Velikost textu:

Daňové příjmy Libereckého kraje jsou o 404 milionů vyšší

Daňové příjmy Libereckého kraje jsou o 404 milionů vyšší

Celkem 404 milionů vyšších daňových příjmů z loňského roku poputuje zejména na opravu krajských silnic, do škol, domovů důchodců či zadržování vody v krajině.

Ilustrační foto
16. ledna 2020 - 07:00

Za loňský rok dosáhly daňové příjmy Libereckého kraje částky o 404 milionů vyšší, než byl předpoklad. Rada Libereckého kraje odsouhlasila záměr jejich zapojení do rozpočtu na letošní rok. Tyto peníze pokryjí požadavky jednotlivých resortů. Nejvíce financí, a to konkrétně 280.595.000 korun, půjde opět do oblasti dopravy. Rozhodnutí rady ještě musí schválit lednové krajské zastupitelstvo.

„Konečnou částku vyšších daňových příjmů jsme mohli určit až na samém konci roku 2019, kdy došlo k jejich nejvýraznějšímu nárůstu a staly se tak součástí výsledku hospodaření kraje za loňský rok. Jednotlivé krajské resorty jsem pak v prosinci z pozice statutární náměstkyně pro ekonomiku požádala o zpracování návrhu na uplatnění finančních požadavků, na které se nedostalo při schvalování našeho rozpočtu na rok 2020. Požadavky byly vyšší zhruba o 160,5 milionu, proto jsme je museli snížit na odpovídající částku 404 milionů korun,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

„Peníze z vyšších daňových příjmů rozdělíme do jednotlivých resortů. Chceme investovat zejména do oprav krajských silnic, ale nezapomínáme ani na oblast sociálních věcí či školství. Z peněz podpoříme obnovu majetku kraje, ale i obce a další organizace. Navyšujeme také rozpočet v programu Podpora retence vody v krajině. Mimo jiné navrhujeme 5 milionů korun na zahájení projektové přípravy modernizace železnice na trase Liberec – Turnov – hranice kraje,“ dodal hejtman Martin Půta.

Největší finanční objem půjde jako v předchozích letech do resortu dopravy, investic a veřejných zakázek. Celkem 280.595.000 korun investuje resort zejména na rekonstrukce silnic II. a III. třídy, jejich běžnou údržbu a na podporu cyklostezek a cyklotras.

Resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu získá 41.350.000 korun. Tyto prostředky využije například na zabezpečení objektu odborných dílen po havárii stropů ve Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, změnu zdroje vytápění v Základní škole a mateřské škole logopedické v Liberci a Vyšší odborné školy v Liberci či na opravu střechy Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově.

Částku ve výši 21.945.000 korun bude do důležitých oblastí investovat i resort sociálních věcí. Na rekonstrukci kuchyně Domova důchodců Vratislavice nad Nisou je připraveno dalších 5.500.000 korun a částka 5.000.000 korun na projektovou dokumentaci k přípravě transformace APOSS Liberec. Investovat kraj hodlá také do výměny nábytku na pokojích klientů v Domově důchodců v Jabloneckých Pasekách, a to částkou 2.000.000 korun. Celkem 1.800.000 korun půjde do rekonstrukce fasády budovy zámku Domova důchodců ve Sloupu v Čechách. V návrhu je také částka 2.200.000 korun na společné komunitní plánování sociálních služeb na území kraje ve spolupráci s obcemi.

Oblast cestovního ruchu, památkové péče a kultury nejvyšší částku z celkového objemu 17.062.000 korun poskytne na obnovu ohrožených památek v kraji, a to 6.000.000 korun. Částku 3.000.000 korun věnuje krajským kulturním organizacím na nákup nových sbírkových předmětů. Celkem 1.500.000 korun poputuje na obnovu výstavních panelů v Oblastní galerii Liberec.

U resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova došlo k navýšení prostředků v Dotačním fondu Libereckého kraje na více než 11 milionů korun. Zájemci z něj mohou žádat o dotaci na projekty, které napomáhají zadržet vodu v krajině.

Resortu zdravotnictví je určena částka 4.000.000 korun na dofinancování technického vybavení heliportu letecké záchranné služby ZZS LK pro noční režim a částku 5.910.000 korun předurčilo vedení kraje na možný budoucí majetkový vstup do Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici a Semilech.  

Do oblasti ekonomiky a správy majetku půjde z vyšších daňových příjmů částka 28.138.000 korun na zajištění věcných a organizačních opatření orgánů kraje jako rezervy na řešení případných mimořádných událostí.

Vyšší daňové příjmy si rozdělí i resort kancelář hejtmana, kde částka 1.100.000 korun půjde na podporu Hasičského záchranného sboru.


Finanční podíl na rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje do resortů:
1)    Dopravy, investic a veřejných zakázek ve výši 280.595.000 Kč
2)    Školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu ve výši 41.350.000 Kč
3)    Ekonomiky, správy majetku a informatiky ve výši 28.138.000 Kč
4)    Sociálních věcí ve výši 21.945.000 Kč
5)    Cestovního ruchu, památkové péče a kultury ve výši 17.062.000 Kč
6)    Zdravotnictví ve výši 9.910.000 Kč
7)    Životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova ve výši 3.900.000 Kč
8)    Kancelář hejtmana ve výši 1.100.000 Kč

Vyšší daňové příjmy dosáhly v roce 2017 celkového objemu 415.845.000 korun. V loňském roce to bylo 353.845.000 korun.

Libereckenovinky.cz informoval Mgr. Filip Trdla, tiskový mluvčí, Liberecký kraj.

(red,libereckenovinky.cz,foto:arch.)