Svátek má: Teodor

Regiony

Velikost textu:

Edice Chraňme památky!: Mariánský sloup v LIberci

Edice Chraňme památky!: Mariánský sloup v LIberci

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci vydal na začátku října informační leták z edice Chraňme památky!:  O sloupu se sochou Panny Marie a sochami světců v Liberci.

Nový leták
12. října 2021 - 07:00

Skládací leták představuje libereckou kulturní památku z dílny Matyáše Bernarda Brauna, která se nachází v zahradách kostela Nalezení svatého Kříže. Sloup se sochou Panny Marie a sochami světců v Liberci pocházející z první čtvrtiny 18. století, je výjimečným a velmi dobře dochovaným dokladem vynikajícího barokního umění.

„Sloup vznikl jakožto takzvaný morový, byl tedy díkuvzdáním, v tomto případě spíše osobním, gallasovského panského hejtmana Karla Christiana Platze z Ehrenthalu (1663–1722), za úspěšné přečkání nebezpečí černé smrti, která jen za hejtmanova života obcházela České země hned třikrát, v letech 1680, 1694 a 1713. Bývalo zvykem vyjadřovat vděčnost svatým ochráncům prostřednictvím budování památek, božích muk, kostelů, kaplí či kupříkladu oltářů, zasvěcených především Panně Marii, ale i dalším patronům proti moru, forma morových sloupů však byla relativně nová.“ uvádí informace o kulturní památce ředitel územního odborného pracoviště v Liberci Miloš Krčmář.Leták vychází ve třech jazykových mutacích – české, anglické a německé. Obsahuje také jednoduchou orientační mapu, GPS souřadnice i QR kód. Distribuce bude zajišťována prostřednictvím městských informačních center v regionu, přímo na památkách a zájemce má možnost letáky získat i na územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Liberci. Autorkou textu je Eva Cejnarová.

„Prostřednictvím informačních letáků usilujeme o poskytnutí prostoru pro prezentaci veřejně přístupných kulturních památek na území Libereckého kraje. Jde o objekty, které nejsou ve správě Národního památkového ústavu, něco pozitivního se s nimi děje, přičemž na jejich fungování se Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci určitým způsobem podílí.“ komentuje význam nové tiskoviny Alžběta Sakařová.

Libereckénovinky.cz informovala Mgr. Alžběta Sakařová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci.

(rp,libereckenovinky.cz,foto:NPU)