Svátek má: Marcela

Regiony

Velikost textu:

Finanční dar obdrží Hospic sv. Zdislavy v Liberci

Finanční dar obdrží Hospic sv. Zdislavy v Liberci

Hospic sv. Zdislavy zakoupí z daru dvě polohovací lůžka pro klienty mobilního hospiceLiberec.

Hospic sv. Zdislavy v Liberci
10.červenec 2017 - 07:00

Finanční dar ve výši 64 tisíc korun na zakoupení dvou polohovacích lůžek s antidekubitními matracemi získá pro těžce nemocné pacienty Hospic sv. Zdislavy v Liberci. Peníze obdrží v úterý 11. července 2017 od Nadačního fondu Umění doprovázet, který pomáhá českým hospicům již jedenáct let. Celkově tak nadační fond podpořil Hospic sv. Zdislavy částkou 265 tisíc korun.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. poskytuje své služby v Libereckém kraji již od roku 2009. Jeho hlavním cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající a jejich blízké na Liberecku a Jablonecku. Od ledna 2016 poskytuje nejen domácí hospicovou péči, ale provozuje i lůžkový hospic s 28 pokoji pro klienty. Během svého fungování poskytl své komplexní služby již mnoha desítkám nevyléčitelně nemocných pacientů (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám.

Klienti v terminální fázi nemoci tráví veškerý čas na lůžku. Pro zlepšení kvality jejich života, prevenci dekubitů i usnadnění přístupu pečující osoby nebo ošetřovatelů jsou polohovací lůžka nezbytností.

„V současné době máme v naší půjčovně k dispozici 25 lůžek, což nám ale stále nestačí vzhledem k počtu ošetřovaných klientů,“ říká Ing. Taťána Janoušková, ředitelka hospice. „Stává se, že musíme některé žádosti o zapůjčení lůžka dokonce odmítnout, což nás vždy velmi mrzí. V letošním roce bychom rádi zakoupili 5 lůžek, abychom jednak nahradili opotřebovaná lůžka a zároveň doplnili kapacitu půjčovny,“ vysvětluje ředitelka. „Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť nám umožní dvě polohovací lůžka zakoupit,“ dodává.

Aktuální finanční dar, který Hospic sv. Zdislavy od Nadačního fondu Umění doprovázet dostává, pochází z projektu fondu s názvem Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu.


Jedná se například o automatická polohovací lůžka, kontinuální dávkovače léků, oxygenátory, antidekubitní matrace, odsávačky, infuzní pumpy, invalidní vozíky, toaletní vozíky, chodítka a další pomůcky, které patří mezi důležité vybavení hospice.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 4,1 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

Od roku 2009 je Nadační fond Umění doprovázet členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců, kterou v roce 2016 opět obhájil na další dva roky. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké.

Libereckenovinky.cz informovala Hana Haráková, předsedkyně SR NF Umění doprovázet.

(jv,libereckenovinky.cz foto:arch.hospic)