Svátek má: Jiří

Regiony

Velikost textu:

Finanční úřad v Liberci uložil kraji pokutu ve výši téměř 26 milionů

Finanční úřad v Liberci uložil kraji pokutu ve výši téměř 26 milionů

Ředitel krajského úřadu René Havlík jmenoval škodní komisi, která projednala možné škody vzniklé Libereckému kraji v souvislosti s projektem IP 1 – Služby sociální prevence.

Ilustrační foto
1. listopadu 2018 - 07:00

Individuální projekt „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ (IP 1) byl vyhlášen s cílem pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel kraje. Projekt, který se zaměřil zejména na oblast dostupnosti a rozvoje vybraných sociálních služeb, skončil v únoru roku 2013.

Finanční úřad v Liberci po finanční kontrole uložil Libereckému kraji povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Z rozhodnutí finančního úřadu a následně i Krajského soudu v Liberci vyplynulo, že důvodem uložení sankce bylo porušení zákona o veřejných zakázkách. Sankce byla uložena výhradně za prvotní nezákonnost spočívající v doložení kvalifikačních předpokladů – registraci druhu sociální služby odpovídající předmětu veřejné zakázky až do 30 dnů od podepsání smlouvy s dodavatelem.

„Jsem toho názoru, že v projektu IP 1 nebyly žádným způsobem zneužity finanční prostředky. Sankce byla uložena za jedno formální pochybení. Svolal jsem proto škodní komisi, která by sice respektovala názor soudu, ale zároveň se věnovala i odpovědnosti konkrétních osob za toto porušení zákona,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje René Havlík.

Škodní komise krajského úřadu posuzovala možné škody vzniklé Libereckému kraji v souvislosti s projektem IP 1. Komise ukončila jednání 1. srpna 2018 se dvěma podstatnými závěry a několika doporučeními. Schválila považovat částku 25.799.577 korun zaplacenou Libereckým krajem jako odvod za porušení rozpočtové kázně za majetkovou újmu. Komise dále konstatovala, že bez dotace na projekt IP 1 by sociální služby v kraji nemohly být uskutečněny. Financování v té době probíhalo prostřednictvím státního rozpočtu.


„Dále jsme doporučili řediteli krajského úřadu uplatnit náhradu škody za porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů z nedbalosti konkrétní osobě. Škodní komise však dlouze diskutovala otázku odpovědnosti širšího okruhu osob, které mohly na porušení zákona o zadávání veřejných zakázek včas upozornit,“ vysvětlil předseda škodní komise Krajského úřadu Libereckého kraje Jiří Němec.

Škodní komise doporučila také důkladně se zabývat otázkou počtu relevantních osob, které podepisují materiály do rady kraje či ustavit pracovní skupinu, která by již ve fázi přípravy projektů mohla zavčas odhalit případné chyby či upozornila na případné porušování zákona.


„Tvrdost zákona je v tomto ohledu příliš vysoká. Zneužití finančních prostředků se v projektu IP 1 nikdy neprokázalo,“ uzavřel ředitel úřadu René Havlík.

Libereckenovinky.cz informoval Mgr. Filip Trdla, tiskový mluvčí Krajský úřad Libereckého kraje.

(jv,libereckenovinky.cz foto:kú)