Svátek má: Beáta

Regiony

Velikost textu:

Hejtman ocenil za společenskou odpovědnost čtyři organizace

Hejtman ocenil za společenskou odpovědnost čtyři organizace

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2019 je soutěž, jejímž cílem je ocenit organizace v Libereckém kraji, které jsou aktivní při naplňování zásad společenské odpovědnosti a jsou vzorem pro ostatní.

Ilustrační foto z akce
24. září 2020 - 07:00

Mohly se do ní přihlásit všechny podnikatelské subjekty a organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Libereckého kraje. Hlavní ceny si dnes odnesly Krofian CZ spol. s r.o., SUNDISK s.r.o., Léčebna respiračních nemocí Cvikov a příspěvková organizace Klára pomáhá z. s. Vyhlášení soutěže odsunula koronavirová krize, a proto se uskutečnilo až nyní v rámci zasedání krajského zastupitelstva.    

„Jsem rád, že firmy a organizace přistupují zodpovědně k tématu udržitelného rozvoje a zároveň se nestarají jen samy o sebe a o své zisky, ale dbají i o blaho ostatních. Zejména v této pohnuté době jsou vlídnost a vstřícnost důležitým pilířem při formování lidských charakterů,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.

Oceněné organizace za rok 2019:
1. místo v kategorii střední organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 250 a méně zaměstnanci:
Krofian CZ spol. s r.o.
1. místo v kategorii malá organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 50 a méně zaměstnanci:
SUNDISK s.r.o.
1. místo v kategorii organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci:
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
1. místo v kategorii organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s 50 a méně zaměstnanci:
Klára pomáhá z. s.


Hejtman Martin Půta následně vyhlásil nový ročník Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Nejzazší termín pro přihlášení bude 31. prosinec 2020. Statut a dotazník budou k dispozici na webových stránkách kraje od 1. října.

Pro Libereckenovinky.cz Mgr. Filip Trdla, tiskový mluvčí, Liberecký kraj

(lh,libereckenovinky.cz,foto web LK)