Svátek má: Andrea

Regiony

Velikost textu:

Hlavní budova Muzea v České Lípě bude uzavřena do konce února

Hlavní budova Muzea v České Lípě bude uzavřena do konce února

Od 1. 1. 2020 do 28.2.2021 bude pro veřejnost uzavřena hlavní budova areálu kláštera v České Lípě. Bude zde probíhat stavební projekt: „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
12. ledna 2020 - 07:00

V rámci projektu dojde k výměně výplní okenních otvorů a nových vnějších dveří osazených na vnitřním ostění, dveře na vnějším ostění budou repasovány na hlavní budově- konventu v areálu bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě. Dle rozhodnutí státní památkové péče v České Lípě a NPÚ v Liberci budou stávající okenní otvory odstraněny a nahrazeny novými replikami oken z dřevěných truhlářských profilů s tepelně izolačním dvojsklem. Dveřní výplně na vnitřním ostění budou nahrazeny novými replikami dveří z dřevěných truhlářských profilů s tepelně izolačním dvojsklem. Dveřní výplně osazené na vnějším ostění budou pouze repasovány. Dále v rámci projektu dojde k vyregulování otopné soustavy a instalaci měření s dálkovým odečtem.

V roce 2020 budou proto uzavřené všechny stálé přírodovědné a historické expozice a výstavní prostory muzea i galerie.

Stálé  expozice, výstavní prostory, kanceláře, depozitáře a sklady budou stěhovány v rámci stávajících prostor tak, aby mohly být prováděny stavební práce. Hlavní budovu není možné v průběhu stavby vyklidit. Veškeré stěhovací práce budou provádět přímo zaměstnanci muzea, protože se jedná o cenné sbírkové předměty. Expozice budou průběžně navraceny na svá místa a bude provedena reinstalace všech stálých expozic (vymalování prostor, dokončení technických úprav a další práce na expozičním a výstavním fundusu).Naší snahou bude co nejdříve zpřístupňovat dokončené prostory veřejnosti. To však bude záležet na finančních možnostech a zajištění bezpečnosti a ochrany návštěvníků a majetku Libereckého kraje.

Pro veřejnost však zůstane otevřen celý areál výstavních prostor ambitu, kaple Nejsvětější Trojice (dnes Biberova hudební síň), Svaté schody, Loretánský dvůr a kaple Panny Marie Loretánské. Přístupná bude také klášterní zahrada s Klášterní pivní restaurací.

Ve výstavním prostoru ambitu bude instalována výstava „PALNÉ ZBRANĚ ZE SBÍRKY MUZEA“. V této části areálu kláštera, který zůstane pro veřejnost otevřen, budou také probíhat akce jako je – muzejní noc 2020, ekologická výchova, muzejní edukace, vánoční trhy a další.  

Výstava o palných zbraních představí zbraně ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, které je příspěvkovou organizací Libereckého kraje a tuto sbírku spravuje.

Sbírka palných zbraní patří mezi početně silně zastoupené druhy muzejních předmětů. Obsahuje celkem 342 zbraní rozdělených do dvou oborových skupin: uměleckohistorické, která obnáší 306 palných zbraní z období od 16. do 19. století, a technické obsahující 36 novodobých palných zbraní z konce 19. a z 20. století. Podle druhů zbraní je ve sbírce uloženo 259 pušek (včetně 15 fragmentů), 75 pistolí a revolverů, 7 samopalů a útočných pušek a 1 kulomet. V početně nejsilnější skupině pušek tvoří hlavní část pušky perkusní, poté křesadlové, kolečkové a pušky na jednotný náboj včetně opakovacích. Jsou zde zastoupeny jak pušky lovecké, tak i vojenské a terčovnice. Sbírka obsahuje i několik vzduchovek.

Cílem naší výstavy je představení naší velice obsáhlé sbírky palných zbraní v podobě, jak se nám dochovaly do dnešních dnů. Při výběru jsme se od počátku nechtěli držet zásady vystavit „katalogové“ kousky konkrétních modelů a vzorů tak, jak byly ve své době vyrobeny a jak jsou většinou prezentovány v literatuře, specializovaných muzeích a výstavách.  Naopak cílem je představení zbraní s jejich kompletní výpovědní hodnotou o době jejich běžného užívání, opravách, předělávkách jak odbornými dílnami, tak majiteli k různým účelům - tedy v podobě, ve které se s historickou zbraní může sám návštěvník setkat v případě nálezu, nákupu či dědictví. Budete zde moci vidět zbraň ze 17. století s perkusním systémem z 19. století, stejně jako zbraň složenou z komponentů 3 – 4 jiných zbraní, pytlačky vyrobené zkrácením hlavně či pažby, či podomácku vyrobené kousky. Rovněž nějaká chybějící součástka pro nás nebyla důvodem, proč takový sbírkový předmět nevystavit.

Libereckénovinky.cz informovala Jana Jermanová Jakubská, tisková mluvčí, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.

(red,libereckenovinky.cz,foto:vmg Česká Lípa)