Svátek má: Vladislav

Regiony

Velikost textu:

Hrad Kumburk v Programu záchrany architektonického dědictví

Hrad Kumburk v Programu záchrany architektonického dědictví

Z řady probíhajících obnov kulturních památek v Libereckém kraji jsou některé významnější projekty financovány z Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD), jenž je každý rok vypisován Ministerstvem kultury České republiky.

Kumburk
30. listopadu 2021 - 07:00

Mezi takové památky patří i hrad Kumburk v obci Syřenov nacházející se v okresu Semily.  

Kumburk patří mezi nejvíce dochované hradní objekty vrcholného středověku v regionu. První písemná zmínka o hradu je datována k roku 1325. Vlastní založení objektu je spojené s rodem Markvarticů. Avšak dle archeologických průzkumů lze usuzovat, že se objekt řadí mezi tzv. strážné hrady, tudíž by jeho založení mohlo být i dřívější. Od patnáctého století Kumburk disponoval kvalitním dělostřeleckým vnějším opevněním, které se pak stalo i podstatnou záminkou pro celkové zboření hradu na příkaz císaře Leopolda I.

Hradní zřícenina s dochovanými zbytky vnějšího opevnění, branami, válcovou věží, budovou a baštami je po celý rok volně přístupná veřejnosti.
 
„Obec Syřenov získala zříceninu hradu Kumburk do svého vlastnictví v roce 2000 a od té doby až dodnes se ve spolupráci se Sdružením pro záchranu hradu Kumburk snaží o jeho pravidelnou údržbu. Mezi lety 2000 až 2005 byly prostředky na nezbytné záchranné práce získávány z nejrůznějších zdrojů, například z Okresního úřadu města Semily nebo z Havarijního programu MK ČR, od roku 2006 se však podařilo akci zařadit do Programu záchrany architektonického dědictví a dát jí tím pravidelný časový rytmus a lépe organizovaný řád. Po náročných opravách tzv. Panenské věže (2006) a fragmentů okružní hradby (2008–2012) bylo přistoupeno k opravám věží (2013–2017) a od roku 2017 až dosud probíhá oprava dalších úseků okružní hradby,“ o průběhu PZAD informoval za územní odborné pracoviště v Liberci Tomáš Kesner.

Ministerstvo kultury vyhlašuje program každý rok. Příspěvky v Programu jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek nebo jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást architektonického dědictví České republiky. Těmi jsou například hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo částí, které tvoří podstatu kulturní památky.
Libereckénovinky.cz informovala Mgr. Alžběta Sakařová, tisková mluvčí NPÚ,  územní odborné  pracoviště v Liberci.

(rp,libereckenovinky.cz,foto:npu)