Svátek má: Radomír

Regiony

Velikost textu:

Hrady a zámky na Liberecku přivítají první návštěvníky

Hrady a zámky na Liberecku přivítají první návštěvníky

V pondělí 25.května se otevřou brány naklizených památek a kasteláni přivítají první návštěvníky. Do 9. června zůstane z důvodu stavební obnovy uzavřen hrad Kunětická hora.

Hrad Trosky
23. května 2020 - 07:00

Naopak hrad Trosky, který je přístupný již od 11. května, zpřístupňuje i věž „Babu“, která byla dosud uzavřena z důvodu opravy schodiště.

Územní památková správa na Sychrově obhospodařuje celkem 17 objektů v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, z toho 16 jich bude zpřístupněno, ovšem s bezpečnostními opatřeními pro návštěvníky i zaměstnance.

„Na všech objektech budeme zpřístupňovat minimálně základní, tedy hlavní prohlídkový okruh, ale snižujeme počty osob ve skupině, menšími místnostmi se bude procházet a výklad bude poskytován tam, kde budou možné rozestupy, návštěvník musí mít zakryté dýchací cesty po celou dobu pobytu v areálu“, upřesňuje Miloš Kadlec, ředitel ÚPS na Sychrově a dodává: „Máme připraveny bezdotykové stojany s desinfekcí, častěji budeme umývat a desinfikovat toalety a samozřejmě pokladny, také kliky a podobně. Podle zájmu veřejnosti bychom postupně zpřístupňovali i další prohlídkové okruhy. S velkou částí z nich počítáme na období hlavních prázdnin. Co se týče počtů osob na prohlídce, uvádíme maximální počet na webech jednotlivých objektů a pohybujeme se v řádu od 6 osob – to jsou okruhy typu věž, po dvacet osob včetně průvodce. Tento maximální počet umožníme například na Opočně, na Kuksu a Lemberku. V průměru 15 osob ve skupině bude na Hrádku u Nechanic, na Litomyšli, na Liticích a Náchodě, jedenáct či dvanáct například na Hrubém Rohozci, Frýdlantě, Zákupech, Grabštejně, Ratibořicích či Slatiňanech. Vše budeme korigovat dle zájmu veřejnosti a s ohledem na aktuální vývoj pandemie koronaviru“.

Návštěvníky čeká také řada novinek: Po několika letech se zpřístupní slatiňanský zámek a zahrada, kterým byla navrácena původní podoba z přelomu 19. a 20. století. Pro návštěvníky jsou připraveny obnovené interiéry v západním křídle se soukromými pokoji, kde se malovalo, instaloval restaurovaný mobiliář, nově se návštěvníci podívají na západní balkon, do lodžie, instalovány byly služebnické pokoje ve věži, proměnou prošla také zámecká jídelna. Rozsáhlou obnovou prošel zámecký park a původní zahrada, která je nyní samostatným prohlídkovým okruhem, kdy ke vstupence návštěvníci obdrží DL letáček s plánkem parku a základními informacemi o obnově.

Na hradě Litice byla obnovena a rozšířena expozice archeologických nálezů o dosud nevystavené předměty převážně z 15. století, které byly nalezeny při archeologických výzkumech při opravách hradu. Jedná se o kachle z gotických kamen, užitkovou keramiku, železné předměty a dělové koule. Ve vybraných časech bude také na Liticích promítán populárně naučný film věnovaný tomuto hradu.

Na prohlídkové trase Lesk a sláva Harrachů na zámku Hrádek u Nechanic bude k nahlédnutí prostor tzv. červeného schodiště, ve kterém se ukrývá i vytahovadlo. To si nechal druhý majitel Jan Nepomuk postavit v roce 1907. Vzhledem k prostoru se nebude moci vstoupit přímo ke schodišti, ale bude se nahlížet skrz otevřené dveře z jídelny. Toto schodiště uvidí fyzicky návštěvníci nyní prvně, kastelán zámku jej ale představil ve virtuálních prohlídkách, které kasteláni natáčeli v době karantény, aby zpříjemnili milovníkům památek čekání, než se památky zpřístupní.

Do podstřeší Templářského paláce na hradě Bezděz budou umístěny archeologické nálezy z tohoto objektu, veřejnosti budou představeny 13. června. Na červen je také plánována výstava „Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel hradu“, která potrvá do 30. srpna. Samotný hrad otevře své brány 25. května.

Na hlavní prohlídkový okruh zámku Litomyšl byly do Pánského hudebního pokoje instalovány portréty a fotografie posledních majitelů zámku z let 1753-1855 - z rodiny Thurn-Taxis, správa zámku také rozšířila návštěvní dobu. Aktuálně zámečtí spolupracují na novém programu Národního festivalu Smetanova Litomyšl, který se posouvá na termín 2.-12.7.2020 a jehož část bude přenášena i do médií.

Na zámku Lemberk přibyde ke stávajícím prohlídkovým okruhům okruh pod názvem Lemberk ve staletích, který spojí hlavní prohlídkový okruh a okruh Expozice historických stylů, které se vzájemně doplňují. Návštěvníci jistě ocení i zvýhodněné vstupné na tuto prodlouženou prohlídku.

Na hradě Grabštejn bude 2. prohlídkový okruh (Architektonické a umělecké unikáty) rozšířen o dvě místnosti věnované stavební historii hradu a také archeologii. Představeny budou archeo nálezy, které byly objeveny během průzkumů na hradě a v nejbližším okolí během poslední rekonstrukce, např. brakteátové pouzdro, dělová koule a další militaria, dětská keramika a keramické hrnce, skleněné předměty a unikáty soubor dýmek z konce 17. století. In situ bude prezentován nález fragmentu pozdně gotického portálu s patřičným komentářem nálezové situace. Zpřístupnění je plánováno na červenec. Nově pojaté zde jsou také prohlídky pro rodiny s dětmi, kdy původní aktivity byly nahrazeny soutěžemi a hádankami, aby byla prohlídka v souladu s bezpečnostními pokyny. Nadále je dětem průvodcem papoušek Kristián.

Arkádovému nádvoří opočenského zámku se vrátila podoba ze začátku 20. století vysázením tisů a 500 kusů buksusů, které jsou sázeny do ornamentálních obrazců dle historických fotografií, navrácena byla také dvě děla z původních čtyř – i proto se nyní arkádové nádvoří uzavírá a je zpřístupněno v návštěvní době objektu, nikoliv volně, jak tomu bylo do konce loňského roku.

V červnu se na Zákupech opět zpřístupní trasa Zámek za císaře Františka Josefa I., kde byla nově instalována – a to včetně obnovy původní barevnosti stěn -  ložnice Alžběty Windischgraetzové, jediného potomka korunního prince Rudolfa a vnučky císaře Františka Josefa I.  Alžběta jako poslední z rodiny Habsburků navštívila Zákupy v roce 1904. Od 25. května čeká hlavně rodiny s dětmi pozměněná tzv. dětská trasa, která je bez průvodce – prohlídka čtyř místností s historickým mobiliářem je doplněna výstavou kostýmů a rekvizit z vánočních pohádek České televize (Svatojánský věneček, Kouzelník Žito, Pravý rytíř). Zkrácené dětské prohlídky vedené komtesou Hortensií budou v červenci na zámku v Ratibořicích, neboť v loňském premiérovém roce se těšily velkému zájmu veřejnosti. Již tradičně jsou letní měsíce věnovány dětem také na náchodském zámku.

Hlavní/základní prohlídkovou trasu hradu a zámku Frýdlant obohatí každý měsíc vybrané předměty z depozitářů, nyní na návštěvníky čekají dva zrestaurované barokní praporce.

Velká novinka se chystá na zámku Sychrov – v průběhu srpna dojde k otevření nového, výběrového okruhu ve 2. patře zámku, které seznámí návštěvníky s hosty knížecí rodiny Rohanů – kdo a kdy z význačných hostů nebo příbuzných Rohanů zámek Sychrov navštívil v průběhu 19. století a jaké byly zvyklosti dané doby. Prostory prošly rozsáhlými restaurátorskými zásahy, aby se jim navrátil vzhled z dochovaných fotografií, z velké většiny byl navrácen i původní mobiliář. Součástí průvodcovského slova bude také vyprávění o osudech členů rodiny i zámku ve 20. století.

V hospitálu Kuks nyní probíhá restaurování rozsáhlého cyklu ze života sv. Jana z Boha. Jednotlivé obrazy jsou postupně vystavovány na původním místě v chodbě v 1. patře hospitálu a návštěvníci si je prohlédnou při mimořádných prohlídkách. Byla položena nová prkenná podlaha v bývalé vrátnici hospitálu. Správa hospitálu jedná o zakoupení dobových tiskovin z tzv. Pokladu z kufru. Dokumenty z počátku 18. století popisují Šporkova panství včetně Choustníkova Hradiště. Probíhají jednání o zapůjčení kopie bozzetta sochy Víry z Národní galerie.

Pro Libereckenovinky.cz Mgr. Bc. Lucie Bidlasová,  NPÚ ÚPS na Sychrově

(lh,libereckenovinky.cz,foto NPÚ)