Svátek má: Miloslav

Regiony

Velikost textu:

Kraj chce proměnit okolí úřadu, na jaře vyhlásí soutěž

Kraj chce proměnit okolí úřadu, na jaře vyhlásí soutěž

Liberecký kraj poprvé využije architektonickou soutěž na úpravu veřejného prostranství v okolí svého sídla. Celé území, budovy a pozemky, by měly tvořit jednotný celek.

Krajský úřad
17.únor 2017 - 09:00

Soutěž o návrh chce kraj zahájit v dubnu. Výsledky by měly být vyhlášeny do konce letošního roku a při výběru návrhu bude kraj vázán stanoviskem hodnotící poroty. V České republice bylo v loňském roce takovým způsobem soutěženo asi 60 projektů.

„Chceme podle zákona o zadávání veřejných zakázek najít nejvhodnější návrh a následně postavit kvalitní stavbu s co nejnižšími investičními náklady. Soutěž bude veřejně přístupná všem zájemcům. Ustavující zasedání hodnotící poroty se uskuteční už 8. března,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Soutěže o návrh jsou rozlišované podle účelu: projektové, jimiž se rozumí soutěže, na které navazuje řízení o zadání projektové dokumentace, ideové, jimiž se rozumí soutěže pro zjištění portfolia názorů na řešení stavby nebo území.

Soutěž Libereckého kraje bude ideově řešit území v širším okolí krajského úřadu. Vzhledem k tomu, že zpracovatelé územního plánu Liberce uvažují o protažení cyklostezky kolem úřadu, je předmětem tohoto návrhu zpracování ideového řešení pohybu pěších a cyklistů k úřadu a okolo něj ke křižovatce s Košickou ulicí.

Projektově bude soutěž řešit parkovací plochy před „Evropským domem“ a mezi vedlejšími objekty včetně přemostění přímo před vstupem do objektu krajského úřadu, dále rekonstrukci parku na pozemcích mezi CHKO, kulturním domem, zadním traktem obchodního domu Forum
a parkovištěm.

„Přemostění přímo před vstupem do objektu úřadu bude znamenat snazší přístup pěších od více směrů do budovy, možnost vyřazení nevyhovující lávky v majetku Liberce a případný přejezd rezidenčního vozidla,“ pokračuje náměstek Marek Pieter.

Hlavní vjezd vozidel na parkoviště, kde může vzniknout až 45 míst, by měl být z ulice Náchodské, od zadního traktu obchodního centra Forum. U obslužné komunikace budou navržena další dvě parkovací místa pro elektromobily s možností jejich nabíjení. Veškeré zpevněné plochy v okolí budou sjednoceny.


Investiční náklady projektového řešení činí cca 30 mil. Kč.

„Pro hodnocení návrhů rada kraje schválila členy poroty. Jejich úkolem bude posoudit soutěžní podmínky, projednat je a odsouhlasit jejich znění. Odborníci dále posoudí předložené soutěžní návrhy a navrhnou jejich ocenění, popřípadě odměnění podle závazných kritérií obsažených v soutěžních podmínkách,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Řádní členové poroty nezávislí:
Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
Ing. Tomáš Hradečný
Ing. Martina Forejtová
Ing. arch. Filip Horatschke 
náhradník: Ing. arch. Pavel Buryška

Řádní členové poroty závislí:
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek – Liberecký kraj
Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch - Statutární město Liberec
náhradník: Ondřej Petrovský, zastupitel Statutárního města Liberec
Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky – Liberecký kraj

Ustavující schůze poroty se bude konat 8. 3 2017. Libereckenovinky.cz informovala Markéta Dědková, tisková mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje.

(jv,libereckenovinky.cz foto:arch.kú)