Svátek má: Ctirad

Regiony

Velikost textu:

Kraj chce zadávat veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému

Kraj chce zadávat veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému

DNS je plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací.

Krajský úřad
8.březen 2017 - 07:00

Rada Libereckého kraje na svém pravidelném jednání projednala zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek v nadlimitním užším řízení, kterými bude zaveden dynamický nákupní systém (DNS) na služby technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby.

DNS je plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací.

Systém bude u zakázek zaveden na dobu 4 let s tím, že během této doby budou moci k zakázce přistupovat další účastníci.

„Liberecký kraj formu DNS zvolil z důvodu pružnosti a zrychlení zadávání veřejných zakázek na tyto služby. V případě zadávání veřejných zakázek v jiném druhu zadávacího řízení by celý proces zadávání trval 3 až 4 měsíce. Použití DNS zkrátí dobu zadávání na maximálně dva měsíce. Postupně budou touto formou zadávány také stejné služby pro pozemní stavby a zpracování projektových dokumentací jak pro pozemní, tak pro dopravní stavby,“ uvádí Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.  


Na začátku bude zahájeno užší zadávací řízení, v němž mohou účastníci podávat žádost o účast a zadavatel, resp. hodnotící komise u nich posoudí, zda splňují kvalifikaci. Poté doporučí zadavateli rozhodnout o zařazení účastníka do DNS nebo o jeho vyloučení ze zadávacího řízení a nezařazení do tohoto systému. Následně mohou další účastníci podávat žádosti o účast kdykoliv v průběhu trvání DNS. Hodnotící komise pak takovou žádost posoudí vždy do 10 pracovních dnů.

Dalším krokem je pak zadávání jednotlivých dílčích veřejných zakázek na konkrétní plnění, kdy zadavatel k podání nabídky vyzývá pouze kvalifikované účastníky, tedy účastníky, kteří jsou zařazeni do DNS. Lhůta pro podání nabídek bude stanovena vždy v délce min. 10 dnů. Veškeré úkony mezi zadavatelem a účastníky probíhají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje, a to včetně podání žádosti o účast.

Zadávací podmínky budou uveřejněny na profilu zadavatele Libereckého kraje. Zařazení dodavatelů do DNS i realizace jednotlivých veřejných zakázek je vedena výlučně elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena. Ten je dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž k dispozici podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu.

„Pro snadnější zapojení účastníků do systému pořádá Liberecký kraj pro všechny potenciální dodavatele se zájmem o zařazení do DNS ve středu 15. března 2017 od 13:00 hodin školení, kde budou předány informace podrobné informace,“ zve náměstek Marek Pieter.  

Libereckenovinky.cz informovala Markéta Dědková, tisková mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje.

(jv,libereckenovinky.cz foto:arch.kú)