Svátek má: Kristýna

Regiony

Velikost textu:

Kraj navrhuje protipovodňová opatření pro povodí Lužické Nisy

Kraj navrhuje protipovodňová opatření pro povodí Lužické Nisy

Kraj připravuje projekt za necelé 4 miliony korun, který má zvýšit bezpečnostní opatření v povodí Lužické Nisy.

Povodně
9. září 2018 - 07:00

Cílem studie je zajistit preventivní kroky a snížit negativní dopady povodní pro katastrální území obcí Bílý Kostel nad Nisou, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kryštofovo Údolí, Mníšek a Oldřichov v Hájích. Liberecký kraj získal na projekt dotaci z Operačního programu životní prostředí. Finančně se na něm spolupodílejí i dotčené obce.

Liberecký kraj navrhl projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území LK“. Jejím cílem je posoudit stávající protipovodňovou ochranu v povodí Lužické Nisy od soutoku s Údolským potokem až po státní hranice a navrhnout nová preventivní opatření.

Původní záměr kraje byl zahrnout do projektu celé povodí Lužické Nisy, tedy od pramene na hranici katastru obcí Nová Ves nad Nisou a Smržovka až po státní hranici u Hrádku nad Nisou. „Rada kraje souhlasila s projektem pod podmínkou, že se na něm budou finančně podílet obce, jejichž územní obvody jsou projektem dotčeny. Obce v horním povodí, tedy i město Liberec a většina dalších výše po toku, neprojevily zájem o zapojení do projektu, proto nejsou v řešení zahrnuty,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Projekt je nyní ve fázi, kdy byla po úvodní analytické části již dokončena i část návrhová. V současnosti probíhá studie, jakým způsobem provést jednotlivá navržená opatření. Projekt se zaměřuje na celou plochu povodí včetně přítoků Lužické Nisy.


„Komplexní protipovodňovou ochranu na Lužické Nise a významné snížení škod při povodních pro území Chrastavy, Bílého Kostela nad Nisou, Chotyně a Hrádku nad Nisou není možné zajistit bez větších technických opatření, jako jsou protipovodňové zdi, hráze, zkapacitnění koryta či vytvoření náplavek,“ upřesnil Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.
 
Opatření by představovala výrazný zásah do stávajícího okolí řeky v obcích. Rovněž jsou svým rozsahem nad rámec zadání projektu. Z tohoto důvodu se v budově krajského úřadu schůzka hejtmana Martina Půty, radního Jiřího Löffelmanna a zástupců obcí se zpracovatelem projektu.

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program Poznáváme kulturu

„Na schůzce jsme projednali varianty dalšího postupu. Považuji za důležité, aby „velká“ protipovodňová opatření na Lužické Nise byla nad rámec stávajícího projektu dále rozpracována a zpracovatel kraji předložil jejich návrh spolu s vyčíslením nákladů. Po komunálních volbách požádáme, aby se do projektu vzhledem k velikosti povodí zapojilo i město Liberec,“ dodal hejtman Půta.

Zpracovatelem projektu je sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Sweco Hydroprojekt a. s. a Valbek, spol. s r. o.  Kompletní studie bude odevzdána v březnu roku 2019. Celkové náklady projektu jsou 3.982.887 korun. Dotace z Evropské unie je ve výši 85 %, tj. 3.385.453,95 korun. Liberecký kraj přispěl částkou 597.433,05 korun, obce z této částky zaplatily 185.742 korun.

Libereckenovinky.cz informoval mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

(jv,libereckenovinky.cz foto:arch.kú)