Svátek má: Patrik

Regiony

Velikost textu:

Kraj rozdělí na stipendijní podporu žáků středních škol 2,5 mil.

Kraj rozdělí na stipendijní podporu žáků středních škol 2,5 mil.

Střední školy zapojené ve Stipendijním programu Libereckého kraje v roce 2016 získají o 300.000 Kč více než v roce předchozím - tedy 2.500.000 Kč.

Krajský úřad Libereckého kraje
5.březen 2016 - 09:00

Rozhodla o tom Rada Libereckého kraje na svém zasedání 1. března. O tuto částku, která je letos určena na výplaty motivačních a prospěchových stipendií pro žáky podporovaných řemeslných oborů, se podělí devět středních škol zřizovaných Libereckým krajem.

„Nárůst finančních prostředků vyčleněných na potřeby stipendijního programu je jednak spojen s vyšším počtem žáků, kteří dosahují na stipendijní příspěvky, a také se zařazením oboru Zemědělec-farmář a Agropodnikání do stipendijního programu od školního roku 2016/2017. Stipendijní program podporuje žáky v technických oborech, které jsou na trhu práce žádány, a přináší výsledky, neboť se nám každoročně daří udržet počet žáků v těchto řemeslných oborech. U některých oborů došlo i k jejich mírnému nárůstu,“ zdůrazňuje Alena Losová, radní pověřená řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Stipendijní program je jedním z aktivních nástrojů Libereckého kraje na podporu odborného vzdělávání, který byl spuštěn na začátku školního roku 2010/2011. Zaměřuje se na obory, jež jsou poptávány na trhu práce, přesto ale o studium žáci nejeví velký zájem. Jeho cílem je zabránit klesajícímu zájmu žáků o řemeslné profese a snaha alespoň zachovat stávající počet žáků, kteří každoročně nastupují ke studiu „učňovských“ oborů.

Přehlídka odborných dovedností žáků elektrotechnických škol

Aktuálně podporuje žáky ve 13 oborech – Elektrikář, Elektrikář-silnoproud, Instalatér, Jemný mechanik, Klempíř, Malíř a lakýrník, Nástrojař, Obráběč kovů, Řezník a uzenář, Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla, Strojní mechanik, Tesař a Zedník. Od školního roku 2016/2017 pak seznam podporovaných oborů doplní obory Zemědělec-farmář a Agropodnikání, které budou vyučovány na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu.

Na výplatu stipendií pro žáky těchto dvou oborů bude přispívat společnost ZOD Brniště. Libereckenovinky.cz informovala Markéta Dědková, tisková mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje.

(jv,Libereckenovinky.cz foto:arch.kú)