Svátek má: Viola

Regiony

Velikost textu:

Liberec převzal krematorium. A začal s jeho opravami

Liberec převzal krematorium. A začal s jeho opravami

Město Liberec už kompletně převzalo budovu krematoria od bývalého nájemce a začalo od července krematorium včetně městské pohřební služby provozovat.

Vazárna květin v libereckém krematoriu
18. července 2018 - 07:00

Aby zůstal provoz krematoria nepřerušen, muselo město převzít prostory i ve špatném stavu. Počátkem července se město už pustilo do nezbytných oprav a stavebních úprav. Vše probíhá za provozu, ale chod krematoria to nijak nenaruší. Za první dva týdny město Liberec kompletně a samostatně vypravilo deset pohřbů. Informoval o tom web libereckého magistrátu.

„Ačkoliv z fotografií je patrný neutěšený stav vnitřních prostor krematoria, jejichž některé části jsou veřejnosti skryty, tak k dnešnímu dni se nám za ty dva týdny podařilo ve spolupráci s Technickými službami města Liberce a dalšími zhotoviteli opravit velkou smuteční síň, včetně místnosti pro obřadníka a vstupu pro pozůstalé. Aktuálně probíhá oprava chladícího zařízení včetně strojovny a administrativního a sociálního zázemí krematoria, které bude dokončeno nejpozději v první dekádě srpna,“ uvedl David Novotný, vedoucí Odboru správy veřejného majetku MML.


Cílem těchto úprav je umožnění veřejnosti vyřídit si v krematoriu agendu spojenou se všemi hřbitovy ve vlastnictví na území města Liberce vyjma hřbitova ve Vratislavicích nad Nisou a dále si i sjednat pohřeb včetně dílčích služeb. Dále je možné před budovou krematoria v Liberci bezplatně zaparkovat.

„V nedávné minulosti nebylo možné vyřídit v kanceláři krematoria agendu spojenou i s jinými hřbitovy vyjma urnového háje u krematoria na území města Liberce, jelikož tuto agendu vyřizovaly nejdříve Technické služby města Liberce a společnost Likrem s.r.o. a následně město Liberec v budově Liebiegovy vily,“ doplnil Jan Audy, vedoucí Odboru právního a veřejných zakázek MML. Provoz kanceláře v budově Liebiegovy vily bude nadále pokračovat za účelem vyřizování agendy spojených s hřbitovy ve vlastnictví města Liberce, a to včetně možnosti sjednat si pohřeb.

Současně bylo například z prostoru uložení archivních dokumentů odstraněno výdechové zařízení z klimatizace malé obřadní síně, které znehodnocovalo tyto velmi cenné archivní dokumenty. Zároveň město připravuje další možný postup stavební úpravy malé obřadní síně, která byla provozována v rozporu s platnou legislativou.

„Radě města Liberce bude navrhováno vrátit architektonicky tuto malou obřadní místnost do podoby z doby její výstavby v roce 1974, a to ještě v letošním roce. Pro úplnost uvádíme, že malá obřadní místnost byla postavena prostorově větší s prosvětlenou stropní konstrukcí. Důvodem této úpravy je rovněž i skutečnost, že v příštím roce musí být opraveno stávající historické zdvihací zařízení do velké obřadní síně a stavební údržba měděné střešní konstrukce nad velkou obřadní síní, což dočasně přeruší provoz velké obřadní síně,“ shrnul náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.  

 (vm, Liberecký kraj, foto: Město Liberec)