Svátek má: Běla

Regiony

Velikost textu:

Liberecký kraj hledá nového ředitele Severočeského muzea

Liberecký kraj hledá nového ředitele Severočeského muzea

Rada Libereckého kraje odvolává ředitele příspěvkové organizace Libereckého kraje, Severočeského muzea v Liberci a vyhlašuje k 8. 2. 2017 výběrové řízení na obsazení funkce ředitele této organizace.

Z expozic
14.únor 2017 - 09:00

Tímto krokem dochází k naplnění obsahu směrnice rady kraje č. 1/2007 ve znění její poslední novelizace, která nabyla účinnosti dne 15. 12. 2014. Současný ředitel je tedy odvolán z funkce proto, aby došlo k naplnění směrnice, a do konkurzu se může opět přihlásit.

„V roce 2015 proběhla výběrová řízení na ředitele Krajské vědecké knihovny v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Muzea Českého ráje v Turnově a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Nově jmenovaní ředitelé byli v souladu se zmíněnou směrnicí jmenováni na období šesti let. Pouze ředitel Severočeského muzea v Liberci je v současnosti jediným ředitel příspěvkové organizace našeho resortu, který byl na základě výběrového řízení jmenován na dobu neurčitou. S ohledem na směrnici Libereckého kraje č. 1/2017, jsme se rozhodli i zde postupovat stejně jako u ostatních příspěvkových organizací,“ vysvětlila Květa Vinklátová, radní řídící resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.


Následně, po uplynutí šestiletého období Rada Libereckého kraje, na základě doporučení hodnotící komise, rozhodne, zda budou ředitelé příspěvkových organizací ponechání ve funkci nebo dojde k jejich odvolání a vypsání nového výběrového řízení.

Termín pro podávání přihlášek do výběrového řízení na pozici ředitele Severočeského muzea v Liberci byl stanoven od 8. února do 10. března 2017. O tom, kdo byl vybrán do vedoucí funkce, bude jasno 18. 4. 2017 a 1. červenec 2017 je předpokládaný termín nástupu.

(jv,libereckenovinky.cz,foto:severoceskemuzeum.)