Svátek má: Blanka

Regiony

Velikost textu:

Na kostel v Jablonném se vrátil svatý Jan Křtitel

Na kostel v Jablonném se vrátil svatý Jan Křtitel

Generální rekonstrukcí prochází kostel svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Na obnovu přispívá i Liberecký kraj, který letos uvolnil dotaci ve výši devět set tisíc korun. Koncem září byla na atiku západního průčelí umístěna kopie sochy svatého Jana Křtitele.

Ilustrační foto
3. listopadu 2023 - 07:00

„Kostel svatého Vavřince a svaté Zdislavy je národní kulturní památka a pro náš kraj jedna nejcennějších. Mám za samozřejmé, že v rámci individuálních dotací podpoříme právě tuto obnovu. Pokud to finanční situace kraje dovolí, budeme v individuálních dotacích pokračovat. Památek, které potřebují rozsáhlou obnovu, je v kraji mnoho,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje

Socha je jednou z pěti, které se na atice kostela nacházely; původní návrh stavby kostela počítal se sedmi plastikami, nicméně na sochy svatého Václava a svatého Josefa Pečujícího již nedošlo.

V devadesátých letech minulého století sochy nahradily výdusky – plastiky vytvořené z umělého kamene dusáním neboli pěchováním polosuché směsi do formy, což představuje levnější a rychlejší způsob pořizování kopií soch než jejich vysekávání do kamene. Ty jsou nyní už za hranicí své živostnosti.Originály soch – svatý Prokop, svatý Jan Nepomucký, svatý Vojtěch a svatá Panna Marie Neposkvrněná – byly po výměně za výdusky přemístěny ke kostelu ve Velkém Valtinově.  Socha svatého Jana Křtitele zůstala v Jablonném, našla místo na zahradě kláštera přiléhajícího k bazilice.

Při rozsáhlé obnově baziliky v loňském a letošním roce se počítalo s návratem originálů soch na průčelí baziliky. Již při dopravě soch z Velkého Valtinova do restaurátorské dílny a po odstranění nánosů mechů a řas se ukázalo, že sochy byly po požáru v roce 1788, kdy shořel krov kláštera a popelem lehla i střecha kupole baziliky žárem, natolik poničeny, že je nemožné umístit je zpět na atiku kostela. Proto bylo nutné přistoupit k výrobě kopií. To je však nákladné, a proto zatím bylo možné vyrobit jen jednu kopii. Zvolen byl starozákonní svatý Jan Křtitel.

Původní zrestaurované sochy se nyní nalézají uvnitř kostela a časem snad dojde i na výrobu jejich kopií. Ostatně, už 22. května 1861 se účastníci komisionálního jednání shodli na tom, že „v případě odstranění těchto soch byl by celkový dojem zeslaben a kostel by příliš mnoho ztratil na svém vznešeném vzhledu“.

Libereckénovinky.cz informoval Jan Mikulička, tiskový mluvčí Libereckého kraje.

(rp,libereckenovinky.cz,foto:lk)
Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
74%
Ne
transparent.gif transparent.gif
13%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
13%