Svátek má: Ilona

Regiony

Velikost textu:

Na veřejných zakázkách kraj vloni ušetřil téměř 260 milionů

Na veřejných zakázkách kraj vloni ušetřil téměř 260 milionů

Částku 259.734.176 Kč ušetřil Liberecký kraj na téměř dvou stech vloni vyhodnocených veřejných zakázkách.

Ilustrační foto
24. ledna 2018 - 07:00

Předpokládaná hodnota zakázek činila 1.112.023.801 Kč a smlouvy byly následně uzavřeny na částku 852.289.625 Kč. Kraji se tak podařilo z původní hodnoty ušetřit 23 %.

Kraj již několik let zadává veřejné zakázky na nákup tonerů, propagačních předmětů, kancelářských a hygienických potřeb v elektronických aukcích. Nově jsou touto formou nakupovány tiskárny a další IT komponenty a poprvé byla uskutečněna veřejná zakázka i na stavební práce. Jednalo se o výměnu hlavních vstupních dveří domova důchodců. V aukcích se zadávalo celkem 14 zakázek, kdy úspora dosáhla 1,2 mil. Kč.

„Letos kraj v elektronické aukci zadá zakázku na výběr dodavatele komunikačních služeb. Centrálně nakoupí služby pro organizace a některé obce Libereckého kraje,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

V roce 2017 kraj nově zavedl dynamický nákupní systém. Tímto způsobem zadává veřejné zakázky na služby, například na výkon technického dozoru investora nebo služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek a pro podávání žádostí o účast, nabídek a komunikaci je nutná registrace. Registrace je bezplatná a je možné ji zaslat formou datové schránky, elektronického podpisu, či listinnou žádostí. Jedinou podmínkou pro zařazení do systému je povinnost předložit dva dokumenty - žádost o účast a čestné prohlášení, že účastník splňuje kvalifikační požadavky k plnění předmětu veřejné zakázky. Účastník oba dokumenty vyplní, opatří elektronickým podpisem, vloží na profil zadavatele a po posouzení dokumentů je zařazen do systému. Všichni zařazení účastníci jsou, v případě vypsání dílčí zakázky, přímo vyzváni k podání nabídky.

„Tím, že kraj používá tento systém, se také připravuje na to, že od 18. 10. 2018 bude mít v rámci zadávání veřejných zakázek povinnost komunikovat s dodavateli výhradně elektronicky, tedy všichni dodavatelé budou muset podávat své nabídky pouze elektronicky. Nyní tato povinnost platí pouze u centrálního zadávání, elektronických aukcí a u dynamického nákupního systému,“ uvádí náměstek Marek Pieter.Další loňskou novinkou byla realizace soutěže návrhu „PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“. Jednalo se o zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla krajského úřadu.

„Záměrem byla kultivace okolí sídla kraje, návrh řešení parkování, zpřístupnění řeky a její včlenění do veřejného prostoru. Vítězný návrh máme již vybraný. Nyní probíhá řízení na zpracovatele projektové dokumentace,“ dodává Marek Pieter.

Libereckenovinky.cz informovala Markéta Žitná, tisková mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje.

(jv, libereckenovinky.cz foto:arch)