Svátek má: Marcela

Regiony

Velikost textu:

Nadace ČEZ vyhlásila druhé podzimní kolo grantového řízení Stromy

Nadace ČEZ vyhlásila druhé podzimní kolo grantového řízení Stromy

Ač léto, podzim se blíží; Nadace ČEZ proto přijímá žádosti na podzimní výsadbu zeleně v grantovém řízení Stromy.

Nové stromořadí
8.červenec 2017 - 07:00

Až do konce července mohou severočeská města a obce žádat o nadační příspěvek na podzimní výsadbu nové zeleně prostřednictvím grantu Stromy. Nadace ČEZ tak stále podporuje vznik nových stromořadí i obnovu historických alejí, které buď zcela zanikly, nebo už byly přestárlé. 

Maximální výše příspěvku je 150 000 korun. O schválení grantové žádosti rozhodne v průběhu srpna správní rada nadace, přičemž všechny stromy financované z nadačního příspěvku v roce 2017 musí být vysazeny do konce letošního roku.

Vznik nových stromořadí či obnovu zanedbané zeleně v místech, kde dříve aleje existovaly, ale postupem času zpustly či zcela vymizely, podporuje Nadace ČEZ od roku 2011. Smyslem grantu je přitom zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů.

„Ze strany žadatele by mělo jít o výsadbu původních druhů dřevin a jejich odrůd, včetně pestrolistých a tvarově odlišných v podobě alejí, stromořadí a zelených bariér proti větru a prachu. Dále liniovou výsadbu stromů u veřejných budov či obnovu liniové zeleně na mezích v kombinaci stromy/keře pro možnost hnízdění ptáků. Podpora se týká i výsadby galeriové zeleně podél vodotečí a návesních nádrží,“ přibližuje Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.


Od roku 2011 až do současné doby města a obce z poskytnutých grantů obnovily či nově vysadily 343 stromořadí za více než 40 milionů korun. Do jejich sázení se často zapojily i děti z mateřských a základních škol, celé rodiny a různé místní organizace a spolky. V letošním jarním kole bylo přitom správní radou Nadace ČEZ schváleno 24 výsadeb nové zeleně (z toho 3x v Ústeckém a 1x v Libereckém kraji) za celkem 2 772 382 koruny. 

Libereckenovinky.cz informoval Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy.

Na fotografii: V Libereckém kraji mají díky grantu Stromy nově osazenu cestu od kostela do spodní části obce například ve Volfarticích.

(jv,libereckenovinky.cz foto:čez)