Svátek má: Emanuel

Regiony

Velikost textu:

Rada Libereckého kraje schválila projekt potravinové pomoci dětem

Rada Libereckého kraje schválila projekt potravinové pomoci dětem

Liberecký kraj bude opět žádat na podporu stravování dětí ze sociálně a ekonomicky slabých rodin.

Ilustrační foto
9. března 2018 - 07:00

Rada Libereckého kraje schválila na svém jednání dne 6. 3. 2018 projekt potravinové pomoci dětem, které jsou ve vážné sociální nouzi či pocházejí z neúplných rodin. Liberecký kraj ve školním roce 2018/2019 poskytne finanční příspěvek již počtvrté. Pomůže tak zajistit pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol.

Kraj se na celém projektu podílí od samého počátku, a to aktivní pomocí s přípravami projektu. Ve školním roce 2018/2019 to bude již po čtvrté, co se do projektu zapojí, a pomůže tak zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol (případně víceletých gymnázií v rámci plnění povinné školní docházky).

„Myslím si, že se jedná o smysluplný projekt, neboť děti samy nemohou ovlivnit, že pro nedostatek finančních prostředků jejich rodičů nemohou chodit na obědy,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu.   

V průběhu realizace projektu budou z projektu školám poskytovány prostředky na zajištění školního stravování, přičemž mezi podporované aktivity bude patřit nákup potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování partnerskými organizacemi. Stravné bude hrazeno ve výši běžné ceny jídla poskytnutého v rámci školního stravování.

„Na základě předchozích pozitivních zkušeností předpokládáme, že se pro školní rok 2018/2019 do projektu zapojí větší počet škol, než tomu bylo v předchozích letech,“ dodal k projektu Tulpa.


V pilotním projektu, který byl realizován v 2. pololetí školního roku 2015/2016 bylo zapojeno 23 škol, ve školním roce 2016/2017 43 škol a v posledním realizovaném projektu to bylo již 62 škol a školských zařízení, přičemž celková výše požadovaných finančních prostředků u uvedených projektů přesáhla 12 milionů.

To, že má projekt smysl, potvrdilo i dotazníkové šetření, které v loňském roce kraj provedl mezi zapojenými školami. Většina zástupců škol zde konstatovala, že z jejich pohledu měla realizace projektu nesporný pozitivní přínos na zvýšení účasti na vzdělávání, začlenění dětí do kolektivu a zlepšení jejich společenských a stravovacích návyků.

„Projekt je důležitý pro realizaci dalších aktivit ve škole, jako je doučování či účast na volnočasových aktivitách. Bez obědů by to rozhodně nešlo,“ uzavřel Tulpa.

Libereckenovinky.cz informoval Filip Trdla za Krajský úřad Libereckého kraje.

(jv,libereckenovinky.cz foto:arch)