Svátek má: Doubravka

Regiony

Velikost textu:

Společně pro přírodu: Obnovit znamená víc než chránit

Společně pro přírodu: Obnovit znamená víc než chránit

Orchidejová louka, Mokřady Jablonné či Nový prales se díky Čmeláku opět přiblížily přírodě i lidem.

Ptačí pohled na Mokřady Jablonné
23.leden 2016 - 09:00
Osm přírodně cenných lokalit v Libereckém kraji se v roce 2015 dočkalo dalšího rozvoje. V rámci projektu "Společně pro přírodu: Obnovit znamená víc než chránit" nezisková organizace Čmelák pokračovala v komplexní péči o revitalizované pozemky. Jejich paleta je velmi pestrá, najdeme mezi nimi přírodě blízké lesy, rybníček, mokřady či louku se vzácnými orchidejemi.

Všechny provedené činnosti jsou přínosné pro "lidi i pro přírodu", přesně v souladu s mottem Čmeláka. "Cílem projektu je propojit obnovu přírodních lokalit se systematickým zapojením a osvětou veřejnosti přímo v terénu," uvedl vedoucí projektu Jiří Římánek.

Základem byly aktivity zvyšující přírodní hodnotu. "Kupříkladu jsme kosili luční porosty, vytrhávali orobinec tůní nebo ochraňovali původní druhy stromů, abychom podpořili druhovou pestrost." Na to navazovaly aktivity prospěšné pro širokou veřejnost.  "Uspořádali jsme nespočet exkurzí, dobrovolnických akcí a vytvořili jsme nové ekovýchovné programy pro mládež. Také jsme instalovali nové vybavení pro návštěvníky, jako jsou naučné cedule na jednotlivých lokalitách," upřesňuje Římánek.


Všechny činnosti v rámci projektu se soustřeďují na osmi lokalitách o celkové rozloze téměř 50 hektarů. V Novém pralese na Ještědském hřebeni je smrková monokultura přeměňována na přírodě blízký les. V Mokřadech Jablonné v Podještědí je ze zanedbaného koutu města s černými skládkami vytvářen malebný mokřadní park. Na louce v Horním Maxově je pečováno o vzácné české orchideje. Projekt bude pokračovat až do konce srpna 2016.

Revitalizované lokality jsou ideálním místem, kde se návštěvníci mohou vzdělávat. "Věříme, že projekt povede ke zvýšení informovanosti veřejnosti a k jejich motivaci aktivně napomáhat obnově a ochraně přírodních lokalit," doplňuje manažerka propagace Adéla Kurková.

Libereckenovinky.cz informovala Adéla Kurková za Čmelák - Společnost přátel přírody.

(jv,libereckenovinky.cz foto:Jan Berounský,Čmelák)