Svátek má: Roman

Regiony

Velikost textu:

Stavba sociálního centra Dům rodiny bude zahájena na jaře

Stavba sociálního centra Dům rodiny bude zahájena na jaře

V Novém Boru vznikne sociální centrum Dům rodiny, které bude provozovat nezisková organizace Rodina v centru.

Dům rodiny
5. února 2020 - 07:00

Nová jednopodlažní budova vyroste v blízkosti centra u cyklistického oválu během roku 2020. Obyvatelé Nového Boru budou mít na jednom místě k dispozici sociální služby Nízkoprahové zařízení NZDM Vafle a odborné sociální poradenství.  

Rodina v centru získala na stavbu sociálního centra finance z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Naskytla se nám jedinečná a zřejmě poslední příležitost vybudovat z evropských peněz sociální centrum, které bude místním lidem sloužit dlouhá léta. Je malý zázrak, že nám dotace vyšla, ale celá realizace nese pro Rodinu v centru rozhodně nemalá rizika. Je to pro nás velký závazek.“ uvádí ředitelka Rodiny v centru Petra Vlčková.

Současné prostory, které Rodina v centru využívá v Komunitním centru, kapacitně nestačí. Záměr na stavbu sociálního centra je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování města Nový Bor, který s městem připravila Agentura pro sociální začleňování. Agentura pro sociální začleňování měla velký podíl na schválení projektu.  

Nové sociální centrum bude díky své poloze blízko centra města snadno dostupné a poskytne kvalitní zázemí a dostatek prostoru pro poskytování sociálních služeb. Pod jednou střechou budou lidé moci řešit celý vějíř svých problémů, počínaje ztrátou a hledáním nového zaměstnání a bydlení, řešením rodinných krizí a obnovou rodinných vztahů přes občanskoprávní nebo trestněprávní kauzy, zdravotní problémy, až po hmotnou nouzi, řešení zadlužení a exekucí. Klienti budou moci volně přecházet mezi různými typy služeb a řešit své problémy bez zbytečných místních a časových bariér.

V Domě rodiny budou zřízené místnosti pro individuální konzultace klientů rodinné a dluhové poradny, učebny pro workshopy a besedy, dále pak denní místnost pro děti a mládež z NZDM Vafle a administrativní místnost. Kapacita domu umožní zřídit technickou dílnu, tréninkovou kuchyni a pohybové herny, kde budou klienti získávat nové dovednosti a pracovní návyky. Pro děti a mladé dospělé bude na okolním pozemku zbudována zahrada.Rodina v centru už 15 let odbornými sociálními službami zlepšuje život dětí na Novoborsku.  V současné době poskytuje 6 odborných služeb – Pěstounskou péči, Rodinnou poradnu, Dluhovou poradnu, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, Dětskou skupinu a Mateřské centrum Koblížek a Inkluzi ve vzdělávání. Ročně ji navštíví na 1000 klientů.  

Libereckenovinky.cz informovala Mgr. Jana Matyášová za organizaci Rodina v centru.

(jv,libereckenovinky.cz foto:rodinavcentru)