Svátek má: Svatopluk

Regiony

Velikost textu:

Turistická informační centra se opět těšila velkému zájmu

Turistická informační centra se opět těšila velkému zájmu

Sdružení Český ráj již má k dispozici výsledky sčítání návštěvnosti turistických informačních center našeho regionu za období červen až září 2019.

Turistické informační centrum v Turnově
7. listopadu 2019 - 07:00

Počet českých i zahraničních turistů a návštěvníků z řad místních obyvatel byl srovnatelný s minulou sezonou. Nejvíce návštěvníků opět zaznamenalo MIC v Jičíně (74 037 návštěv) následuje infocentrum v oblíbeném Autocampu Sedmihorky (32 563), RTIC v Turnově (21 882) či Infocentrum v Mladé Boleslavi (18 143). Celkový součet poskytnutých služeb v infocentrech našeho regionu je úctyhodných 214 748, a to včetně telefonátů a mailové korespondence.

Některá infocentra v letošní sezoně zaznamenala nárůst návštěvnosti. Jedná se například o TIC Zvířetice s více než třetinovým nárůstem (9 339 návštěv), TIC v Železném Brodě (5 304), a také o Infocentrum v Mnichově Hradišti (3 829). Uvedené infocentra zlepšila nabídku svých služeb či nabídla možnost navštívit nová místa a přilákala tak více návštěvníků.


„Počet zahraničních návštěvníků tvoří 5 % z celkového součtu. Nejvíce region Český ráj vyhledávají turisté z Německa – 26 %, z Polska – 24 % a Nizozemí – 14 %. Přijíždějí k nám také turisté z Francie, Velké Británie, Dánska, Ruska a Slovenska. V číslech pak celková návštěvnost informačních center činí 9 250 zahraničních turistů,“ říká Jitka Kořínková ze Sdružení Český ráj.
    
Pro Sdružení Český ráj jsou informační centra nezbytnými strategickými partnery pro propagaci regionu směrem do celé České republiky i dále do Evropy.

„Každý rok sledujeme návštěvnost v 17 informačních centrech Českého ráje. Společně aktualizujeme naše internetové prezentace, vytváříme propagační materiály, představujeme region na veletrzích, zajišťujeme statistiky - zkrátka bychom bez spolupráce s infocentry nemohli dobře fungovat,“ doplnila Kořínková.

Důležitým metodickým partnerem pro práci infocenter je Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C.), která sdružuje více jak tři sta středisek poskytujících služby turistům a veřejnosti. V letošním roce slaví A.T.I.C 25 let od svého založení.

Libereckenovinky.cz o celé věci informoval mluvčí Sdružení Český ráj Pavel Charousek.

(vm,Libereckenovinky.cz,foto:agentura TvA)