Svátek má: Michal

Regiony

Velikost textu:

Vznikla aktualizovaná koncepce ochrany přírody Libereckého kraje

Vznikla aktualizovaná koncepce ochrany přírody Libereckého kraje

Aktualizaci Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 2021+ (KOP LK 2021+) schválili na svém jednání krajští radní.

Ilustrační foto
10. září 2021 - 07:00

Jde o střednědobý strategický dokument, který na základě analýzy stavu přírody a krajiny a trendů jejího vývoje na území Libereckého kraje určuje cíle, úkoly a opatření pro období od roku 2021 dále. Opatření mají přispět k udržení příznivého stavu přírody a krajiny i k jeho zlepšování a rozvoji. Dokument ještě musí schválit krajští zastupitelé.

KOP LK 2021+ vychází z celorepublikových a regionálních strategií a koncepcí, zejména ze schválené a platné Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027. Dokument slouží jako vodítko pro další vývoj stavu přírody a krajiny v Libereckém kraji. Při rozhodování z něj musí vycházet i samosprávy a odbory Krajského úřadu Libereckého kraje, např. v případě podpory záměrů na území kraje.

Analytická část dokumentu hodnotí a popisuje současný stav přírody a krajiny na území Libereckého kraje. V další části koncepce ochrany přírody a krajiny jsou pojmenovány problémy a navrženy způsoby jejich řešení, včetně stanovení konkrétních úkolů a termínů k jejich splnění.

„Při tvorbě dokumentu musíme také reagovat na některé nové skutečnosti, jimiž jsou třeba klimatická změna, kůrovcová kalamita nebo nová legislativa a podobně, proto došlo k jeho aktualizaci. Protože očekáváme další změny, například nový stavební zákon. Nebyl zatím určen konkrétní termín platnosti, aby v případě potřeby bylo možné provést doplnění aktualizaci,“ vysvětlil Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.  Na přípravě Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 2021+ se podílela celá řada odborníků ze speciální pracovní skupiny (odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje) a ze zástupců organizací, které působí ve státní správě na úseku ochrany přírody a krajiny. Jsou jimi Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko, Správa Krkonošského národního parku a město Jilemnice.Libereckénovinky.cz informovala Mgr. Andrea Fulková, Krajský úřad Libereckého kraje.

(rp,libereckenovinky.cz,foto:arch.)