Svátek má: Věroslav

Regiony

Velikost textu:

Memorandum řeší protipovodňovou ochranu na Lužické Nise

Memorandum řeší protipovodňovou ochranu na Lužické Nise

Povodí Lužické Nisy je oblastí s významným povodňovým rizikem. Sama Lužická Nisa je v úseku od statutárního města Jablonce nad Nisou až ke státní hranici vodním tokem s významným povodňovým rizikem.

Rozvodněná Nisa
17. června 2021 - 07:00

Radní Libereckého kraje proto na včerejším jednání schválili návrh Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise, které kraj uzavře s Povodím Labe i šesti obcemi a městy, kterými řeka protéká.

„Současná protipovodňová ochrana části obydleného českého území ležícího na Lužické Nise není dostatečná,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Proto si Liberecký kraj minulý rok nechal zpracovat studii, posouzení ekonomické efektivity, ze které vyplývá, že vhodná míra ochrany majetku formou protipovodňových hrází a rozšířením koryta toku odpovídá průtoku 100leté vody. Jako kompenzační opatření bude navrženo vodní dílo Andělská Hora, a to jako suchá nádrž, jejíž kapacita by měla umět vyrovnat objem vody, který by se jinak rozlil v intravilánu měst a zároveň zpomalí průběh povodňové vlny.“

Liberecký kraj jednal o dané problematice nejen s Povodím Labe s. p., ale také s městy Chrastava, Hrádek nad Nisou, obcemi Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně, Kryštofovo údolí a se statutárním městem Liberec, které má na svém území zpracovanou studii proveditelnosti protipovodňových opatření na Lužické Nise. Memorandum řeší také projet vodního díla Andělská Hora (suchá nádrž v katastrálním území Machnín). „Kraj i obce se na pořízení protipovodňové ochrany budou podílet rovnou měrou – každá strana padesáti procenty,“ sdělil hejtman Martin Půta.
 


„Na květnovém jednání všech zapojených subjektů byla projednána forma Memoranda, která mimo jiné stanoví, že koordinátorem předprojektové přípravy celého komplexu liniových protipovodňových opatření bude Liberecký kraj, který za finančního přispění měst a obcí zajistí studii proveditelnosti, dokumentaci k územnímu rozhodnutí i posouzení vlivů na životní prostředí. Státní podnik Povodí Labe zajistí koordinaci zpracování celkového posouzení vlivu navrhovaných liniových opatření na odtokové poměry v hraničním profilu. Na základě výsledků společně rozhodneme, v jakém rozsahu bude potřeba vybudovat vodní dílo Andělská Hora,“ řekl radní Židek.


„Již víme, co dokáže a jakou sílu má velká voda. Nikdy nevíme, kdy udeří znovu. Proto je dobré být připraven. Věřím, že Memorandum je prvním krokem k tomu, abychom řeku a její okolí nenásilně a v souladu s přírodou upravili tak, aby v případě povodně, napáchala co nejméně škod. Zatím jsme stále ještě ve stadiu plánování, a to od poslední velké povodně uplynulo už jedenáct let,“ prohlásil hejtman Martin Půta.

Odhadované celkové investiční náklady na projektovou přípravu budou 17.350 tisíc bez DPH.:

Libereckénovinky.cz informovala Mgr. Andrea Fulková, tisková mluvčí Libereckého kraje.

(rp,libereckenovinky.cz,foto:arch.)